Způsob vyřízení reklamace

 • Kupující uplatňuje reklamaci písemně na adrese prodávajícího (viz níže) nebo elektronickou poštou zaslanou na e-mail prodávajícího info@trochainak.cz v zákonem stanovené záruční lhůtě, která je 24 měsíců, pokud zákon neudává jinouzáruční lhůtu nebo pokud nebylo dohodnuto jinak. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím.
 • Pokud chcete zboží zakoupené v internetovém obchodě www.trochainak.sk reklamovat, je lepší, když nás předem budete informovat e-mailem na info@trochainak.cz nebo telefonicky na čísle + 421 905 364 033. Při uplatnění reklamace může kupující použít reklamační formulář, který je na stránce prodávajícího. Reklamační formulář je taktéž součástí všeobecných
  obchodních podmínek. Po přijetí vyplněného reklamačního formuláře bude kupující do 24 hodin informován e-mailem o přijetí reklamace a zahájení reklamačního řízení a o způsobu vyřízení reklamace.
 • Reklamační řízení začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:
  a) doručení vyplněného reklamačního formuláře,
  b) kopie daňového dokladu o koupi zboží,
  c) doručení reklamovaného zboží – až po výzvě!Neposílejte zpět zboží formou dobírky! Zboží zaslané na dobírku nepřevezmeme. Zboží posílejte zpět až po výzvě!

Neposílejte zboží zpět před naším odsouhlasením!

Zboží určené k reklamaci je třeba po dohodě zaslat na adresu:
Wintrend, s. r. o.
Sabinovská 8
821 02 Bratislava

 • Kupující doručí prodávajícímu zboží k reklamaci v takovém balení, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
 • Kupujícímu doporučujeme zaslat reklamované a vrácené zboží jako doporučenou zásilku nebo při vyšší hodnotě zboží i jako pojištěný balík. Dojde-li k dalšímu poškození zboží během přepravy, takové poškození reklamovaného zboží nebude podléhat záruční opravě. Za takto vzniklé škody prodávající nenese odpovědnost.
 • Více informací ohledně reklamačního řízení naleznete ve všeobecných obchodních podmínkách. Také nás můžete kontaktovat na info@trochainak.cz nebo telefonicky na čísle + 421 905 364 033.