NÁŠ PŘÍBĚH

Samotná myšlenka vyrábět edukační kartičky abeceda TROCHA INAK vznikla přímo z naší osobní zkušenosti …

Jsme dva milující rodiče, kterým záleží na kvalitním vzdělání jejich dětí. Naší snahou je, aby učení děti nejen bavilo, ale bylo pro ně zážitkem. Věděli jsme, že podpořit jejich zvědavost a nadšení z každého nového zážitku je klíčem k jejich spokojenosti.

Náš syn byl důvodem zrodu edukačních kartiček abeceda TROCHA INAK. Když navštěvoval předškolní ročník mateřské školy, začal se v ní seznamovat s abecedou standardním způsobem, který je založen pouze na zvukové shodě písmene a ilustrace např. A jako Auto. Tímto způsobem probírali každý týden jedno písmeno, A jako auto, B jako buben, C jako cirkus a tak dále, všechna písmenka postupně jedno za druhým.

Když však už bylo písmen mnoho, všimli jsme si u syna, že ne všechny tvary písmen si pamatuje. Docházelo u něj k záměnám. Ale jakmile jsme dané písmeno zilustrovali tak, aby se vizuálně shodovalo s obrázkem, najednou neměl s rozpoznáváním a zapamatováním písmen problém. Dokonce ho abeceda začala mnohem více zajímat.

V jeho případě zvuková shoda písmene a ilustrace nebyla postačující (např. A jako Auto). Je to i tím, že u dětí se fonologické uvědomování (schopnost uvědomovat si první a poslední hlásku ve slově) začíná vyvíjet až cca kolem předškolního věku a tento vývin je velmi individuální. To znamená, že pro něj bylo složité se naučit písmeno A pouze na základě zvukové shody, když na začátku slova Auto „neslyšel“ (neuměl identifikovat) samotné písmeno A.

Vizuální technika učení abecedy byla u něj efektivní a získaný poznatek byl trvalý.

Výsledky účinnosti vizuální techniky učení abecedy nám z praxe potvrzují i samotní pedagogové a rodiče, kteří pracují s našimi edukačními pomůckami TROCHA INAK. Mnohá předškolní i školní zařízení využívají naše edukační kartičky, kterými usnadňují výuku abecedy, a tím děti motivují k tomu, aby pro ně škola a samotné vzdělávání byly pozitivním zážitkem.

Mária a Peter Zimovi

Zaujala Vás naše tvorba?

Přihlaste se k odběru
a dozvíte se o nových
produktech a jejich využití
mezi prvními.