PROČ JE VIZUÁLNÍ
SHODA PÍSMENE A
ILUSTRACE PŘI VÝUCE
ABECEDY EFEKTIVNÍ?

Protože, jen zvuková shoda písmene
a ilustrace nemusí být pro díťe vždy
postačující – například H jako Hruška.

STANDARDNÍ VÝUKA

Pro dítě je velmi náročné spojit slovo Hruška s písmenem H, když dítě ještě nemá dostatečně vyvinuté fonologické uvědomování, t. j. nemá dostatečně vyvinutou schopnost uvědomovat si první a poslední hlásky ve slově. To znamená, že je pro ně obtížné naučit se písmeno H pouze na základě zvukové shody, když na začátku slova hruška „neslyší“ (neumí identifikovat) samotné písmeno H.

VIZUÁLNÍ TECHNIKA UČENÍ

Je velmi efektivní a nápomocné, když se do výuky abecedy zapojí další vjem, a to ZRAK. To se dá ovšem za předpokladu, že mezi písmenkem a obrázkem dochází k vizuální shodě – například H jako Hrad (viz obrázek). Dítě si umí daný obrázek Hradu představit (vizualizovat) a následně spojit s tvarem písmene H.

Abeceda
trocha inak

Vizuální shoda písmene a ilustrace, t. j. VIZUÁLNÍ TECHNIKA UČENÍ abecedy, výrazně napomáhá při výuce a postupném nabývání fonologické a fonematické schopnosti dítěte.