Q

Edukační kartičky abeceda

423  s DPH

Vizuální technika učení
Abeceda TROCHA INAK usnadňuje výuku abecedy prostřednictvím:

– VIZUÁLNÍ SHODY
Písmeno abecedy je ztvárněno do ilustrace, která je pro děti obecně známá. Ilustrace je vizuálně totožná s tvarem písmene – písmeno je vždy přirozenou součástí ilustrace. Dítě si tak dokáže přirozeně ilustraci představit – vizualizovat a následně ji spojit se samotným tvarem písmene. V tomto případě se do procesu výuky zapojuje i zrak, nejen sluch, jak bylo dosud zvykem – dochází tak k efektu lepšího pochopení, osvojení a zapamatování si nové informace (písmena).

– FONETICKÉ SHODY
Zvuková shoda písmene abecedy a ilustrace (její první hláskou) je samozřejmostí.

– PŘÍBĚHU
Vizuální a zvukové spojení písmene abecedy a ilustrace je umocněno zveršovaným příběhem, což pro dítě představuje další podnět, na jehož základě si lépe zapamatuje písmeno.

Abeceda TROCHA INAK podporuje a rozvíjí:
– vizuální představivost a myšlení
– sluchovou paměť a sluchové vnímání
– plynulost řeči a slovní zásobu
– zrakovou paměť a zrakové vnímání
– mentální vývoj dítěte
– koncentraci a pozornost

Povrch kartiček je popisovatelný a stíratelný fixem určeným pro tento účel. Dítě si tak může pod dohledem rodiče/pedagoga procvičovat základní tvar písmen a tříbit grafomotoriku.

Balení obsahuje: 27 kusů kartiček
Rozměr kartiček: 7,5 x 13 cm
Tloušťka kartiček: 1 mm
Vyrobeno na Slovensku

Edukační kartičky abeceda TROCHA INAK akceptují požadavky platného Inovovaného státního vzdělávacího programu SR a vzdělávacích standardů SR.

Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky vydalo doporučující doložku k didaktickému prostředku abeceda TROCHA INAK a zařadilo ho do národního registru didaktických prostředků s doporučující doložkou.

Jedinečná výuka písmen a čísel pomocí vizuální techniky učení :