EDUKAČNÍ ÚKOLY S KARTIČKAMI
TROCHA INAK

Cílem těchto edukačních úkolů je stimulovat zvědavost dítěte a vyvolávat v něm zájem o informace. Edukační úkoly napomáhají zdokonalovat smyslové vnímání dítěte a jeho mentální schopnosti.

Při realizaci následujících edukačních úkolů dochází díky vizuální shodě písmene a ilustrace k vizuální technice učení, kdy dítě podvědomě vnímá (učí se) tvar písmene z obrázku na kartičce.

CO SE ZMĚNILO?

CO SE ZMĚNILO?

Trénink koncentrace. Na stůl položíme 4-5 kartiček. Společně s dítětem je spočítáme. Pak si dítě kartičky ...
NA CO MYSLÍM?

NA CO MYSLÍM?

Schopnost popisovat věci. Na stůl vybereme 3-4 kartičky. Začneme slovně popisovat jednu z kartiček ...
Vymysli a nakresli PŘÍBĚH

Vymysli a nakresli PŘÍBĚH

Rozvoj představivosti. Dítě si náhodně vybere tři kartičky z krabičky. Následně se seznámí s obrázky na ...
SNĚHULÁK A JEHO POCITY

SNĚHULÁK A JEHO POCITY

Obrazotvornost a imaginace. Dítě si vezme kartičku se sněhulákem. Zavře oči a představí si, že je sněhulák, ...
SKUPINA POJMŮ

SKUPINA POJMŮ

Logický úsudek a zrakové vnímání. Z krabičky vybereme kartičky, na kterých jsou nakreslena zvířata ...
Schovávaná TROCHA INAK

Schovávaná TROCHA INAK

Motorika a koordinace obou rukou. Libovolné kartičky omotáme stuhou nebo provázkem. Úkolem dítěte je zjistit
ŘEKNI, CO JSEM SCHOVAL/A?

ŘEKNI, CO JSEM SCHOVAL/A?

Pozornost a paměť. Na stůl položíme 4-5 kartiček. Dítě si je prohlédne a každou ilustraci/písmeno na ...
ROBOT

ROBOT

Slabikování. Dospělý je robot, který neumí souvisle mluvit, takže jednotlivá slova z kartiček rozkládá na ...
Budíček

Budíček

Rozlišování hlásek. Nejdříve se s dítětem dohodneme, které hlásky ho vždy "probudí" (např. H, L). Vybereme ...
ZMĚŇ SLOVO

ZMĚŇ SLOVO

Samohláska A Dítě nejprve seznámíme se samohláskou A. Dáme mu možnost prozkoumat kartičku s písmenkem A: ...
OTÁZKY A ODPOVĚDI

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Rozvoj intelektu. Ze sady vybereme libovolné kartičky (například: V jako Vrána, J jako Jahoda, S jako ...
PRASKÁNÍ OHNĚ

PRASKÁNÍ OHNĚ

Nakresli zvuk. Vyberte si z krabičky kartičku s písmenem L jako Lucerna, ve které hoří oheň. Zapojte ...