EDUKAČNÍ ÚKOLY S KARTIČKAMI
TROCHA INAK

Edukační úkoly patří mezi aktivizující vyučovací metody a současně slouží k fixaci probíraného učiva. Cílem těchto edukačních úkolů je stimulovat zvědavost dítěte a vyvolávat v něm zájem po informacích. Edukační úkoly napomáhají zdokonalovat smyslové vnímání, vizuomotoriku, grafomotoriku, rozvoj řeči, jazyka a komunikace nebo matematické schopnosti.

Při realizaci následujících edukačních úkolů dochází pomocí vizuální techniky učení k efektivnímu podvědomému vnímání tvarů písmen nebo číslic, které se nacházejí na edukačních kartičkách a v případě číslic se zároveň aktivuje schopnost dítěte rozlišovat kvantitativní hodnotu čísel.

 

 

ZAPOJOVÁNÍ SMYSLŮ

ZAPOJOVÁNÍ SMYSLŮ

Jak chutná J. Tento edukační úkol je zaměřen na rozvíjení smyslů a poznávání písmene J. Připravíme si ...
ŽIVOT MOTÝLA

ŽIVOT MOTÝLA

Vnímání přírody. Připravíme si plastelínu, listy rostlin, edukační kartičku M jako Motýl. Dítě se nejprve ...
SLUCHOVÉ HÁDANKY

SLUCHOVÉ HÁDANKY

Rozvoj sluchové paměti. Smyslem tohoto edukačního úkolu je sluchově identifikovat a významově rozlišit ...
PRVNÍ A POSLEDNÍ

PRVNÍ A POSLEDNÍ

Sluchová analýza věty. Dítě si náhodně z krabičky vytáhne kartičku. Dospělý přečte ze zadní strany edukační ...
BEZE SLOV

BEZE SLOV

Rozvoj neverbálního projevu. Nejen slovy a ilustracemi se dá vyjádřit myšlenka. Úkolem dítěte při této ...
ZDROBNĚLINA

ZDROBNĚLINA

Hra se slovy. Z krabičky vybereme libovolné kartičky. Úkolem dítěte je říci/napsat zdrobnělinu k ilustraci, ...
Hádej hmatem

Hádej hmatem

Trénink jemné motoriky. Připravíme si pro dítě různé věci, předměty + krabičku s edukačními kartičkami a ...
KDE JE?

KDE JE?

Zaměřeno na prostorové vnímání. Tento edukační úkol procvičuje prostorové vnímání a orientaci v prostoru. ...
KDO DÁLE zajde?

KDO DÁLE zajde?

Sla-bič-né závody. Společně se postavme s dítětem na určenou pomyslnou startovní čáru. Z krabičky si ...
TAJENKA

TAJENKA

Sluchové vnímání. Tento edukační úkol je zaměřen na schopnost uvědomovat si zvuky, zacházet s nimi a ...
ODKVETLÁ PAMPELIŠKA

ODKVETLÁ PAMPELIŠKA

Pozorování přírody. Vyjmeme z krabičky kartičku s písmenem P jako Pampeliška. Dítě se s ní ...
JAKÁ? JAKÝ? JAKÉ?

JAKÁ? JAKÝ? JAKÉ?

Přídavná jména Dítě si vytáhne z hromádky libovolnou kartičku (např. J jako Jahoda) a pojmenuje obrázek na ...