VIZUÁLNÍ TECHNIKA UČENÍ

Učení TROCHA INAK

Při používání VIZUÁLNÍ TECHNIKY UČENÍ dochází k efektu hlubšího zpracování a lepšího pochopení nového učiva. Učení se stává pro dítě zážitkem.

Výhody učení trocha inakEdukační kartičky abeceda

EDUKAČNÍ KARTIČKY
ABECEDA TROCHA INAK

didaktická pomůcka k
výuce abecedy

Nejde o běžné učení se písmen, které bylo
dosud založeno pouze na fonetické (zvukové) shodě písmene a ilustrace.

Naše edukační kartičky jsou
založeny na vizualizaci.

Proč je VIZUÁLNÍ TECHNIKA UČENÍ tak efektivní v procesu výuky? Protože myšlení dětí, zejména v předškolním věku, je velmi silně spojeno s vizuálními představami.

Abeceda TROCHA INAK USNADŇUJE VÝUKU ABECEDY
NA ZÁKLADĚ:

VIZUÁLNÍ SHODY

Písmeno abecedy je ztvárněno do ilustrace, která je pro děti obecně známá. Ilustrace je vizuálně totožná s tvarem písmene – písmeno je vždy její přirozenou součástí. Dítě si tak ilustraci dokáže přirozeně představit – vizualizovat a následně ji spojit se samotným tvarem písmene.

Do procesu výuky se zapojuje i zrak, nejen sluch, jak bylo dosud zvykem, čímž dochází k efektu lepšího pochopení, osvojení a zapamatování si nové informace (písmena).

FONETICKÉ SHODY

Zvuková shoda písmene abecedy a ilustrace (její první hláskou) je samozřejmostí.

PŘÍBĚHU

Vizuální a zvukové spojení písmene abecedy a ilustrace je umocněno zveršovaným příběhem, což představuje pro dítě další podnět, na jehož základě si lépe zapamatuje písmeno.

Abeceda TROCHA INAK PODPORUJE A ROZVÍJÍ:

VÝHODY EDUKAČNÍCH KARTIČEK abeceda
TROCHA INAK

VIZUALIZACE

Vizuální představivost je velmi silná a účinná pomůcka při výuce, protože poznatek získaný pomocí vizualizace je lépe zapamatovatelný. Dochází k efektu hlubšího zpracování a lepšího pochopení nové informace. Při používání vizuální techniky učení jsou děti motivovanější a s nadšením přijímají nové poznatky. Výuku si neuvědomují, proto probíhá bez nátlaku. Jde o zážitkové a intuitivní učení, přičemž se iniciuje přirozený potenciál dítěte a jeho kognitivní kapacita.

ČAS S DĚTMI

Prvním nejdůležitějším učitelem v životě dítěte je rodič. Edukační kartičky Vám napomohou efektivněji trávit čas s dětmi při seznamování se s abecedou a při její výuce. Neméně důležitá je i ta skutečnost, že se při společně tráveném čase navzájem umocňuje citové pouto mezi rodičem a dítětem.

ZÁŽITEK JAKO ZPŮSOB UČENÍ

Zážitkové učení stimuluje zvědavost dítěte a vyvolává v něm zájem o informace. Poznatek získaný zážitkovou formou nevyvolává v dítěti pocit, že se něco musí naučit. Zážitek rozvíjí smyslové vnímání dítěte a jeho mentální schopnosti. Také v něm uspokojuje touhu po činnosti, dítě se učí myslet, upevňuje svou vůli a trpělivost.

Verše

Každá z kartiček obsahuje krátký zveršovaných příběh, který poukazuje na podstatu ilustrace a písmena. Pomocí veršů dochází také k efektu hlubšího zpracování nové informace. Dítě si takto získanou informaci snáze zapamatuje a pochopí. Díky veršům si dítě také zlepší slovní zásobu, představivost a schopnost vyjadřovat se.

Edukační kartičky abeceda TROCHA INAK splňují požadavky platného Inovovaného
státního vzdělávacího programu SR a vzdělávacích standardů SR.

 Zážitkové a intuitivní učení zaměřené na vizualizaci

CO JE PODSTATOU?

Podstatou je uspokojovat přirozenou potřebu a touhu dítěte po poznání. Učení by mělo být pro dítě intuitivní hrou plnou přímých osobních zážitků, které může vnímat svými smysly.

Proč?

Protože vlastní zážitek je nepřenosný! Osobní zážitek získaný pomocí vizuální techniky učení představuje pro dítě vysokou kvalitu a trvanlivost získaných znalostí.

CO JE CÍLEM?

Cílem zážitkového a intuitivního učení zaměřeného na vizualizaci je podpořit v dětech zvědavost a radost ze získaných vědomostí.

Zaujala Vás naše tvorba?

Přihlaste se k odběru
a dozvíte se o nových
produktech a jejich využití
mezi prvními.