EDUKAČNÍ ÚKOLY S KARTIČKAMI
TROCHA INAK

Edukační úkoly patří mezi aktivizující vyučovací metody a současně slouží k fixaci probíraného učiva. Cílem těchto edukačních úkolů je stimulovat zvědavost dítěte a vyvolávat v něm zájem po informacích. Edukační úkoly napomáhají zdokonalovat smyslové vnímání, vizuomotoriku, grafomotoriku, rozvoj řeči, jazyka a komunikace nebo matematické schopnosti.

Při realizaci následujících edukačních úkolů dochází pomocí vizuální techniky učení k efektivnímu podvědomému vnímání tvarů písmen nebo číslic, které se nacházejí na edukačních kartičkách a v případě číslic se zároveň aktivuje schopnost dítěte rozlišovat kvantitativní hodnotu čísel.

 

 

NEDOKONČENÝ PŘÍBĚH

NEDOKONČENÝ PŘÍBĚH

Rozvoj řeči. Dítě si vybere libovolnou kartičku, která je momentálně zaujme, seznámí se s obrázkem a ...
PRASKÁNÍ OHNĚ

PRASKÁNÍ OHNĚ

Nakresli zvuk. Vyberte si z krabičky kartičku s písmenem L jako Lucerna, ve které hoří oheň. Zapojte ...
OTÁZKY A ODPOVĚDI

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Rozvoj intelektu. Ze sady vybereme libovolné kartičky (například: V jako Vrána, J jako Jahoda, S jako ...
ZMĚŇ SLOVO

ZMĚŇ SLOVO

Samohláska A Dítě nejprve seznámíme se samohláskou A. Dáme mu možnost prozkoumat kartičku s písmenkem A: ...
Budíček

Budíček

Rozlišování hlásek. Nejdříve se s dítětem dohodneme, které hlásky ho vždy "probudí" (např. H, L). Vybereme ...
ROBOT

ROBOT

Slabikování. Dospělý je robot, který neumí souvisle mluvit, takže jednotlivá slova z kartiček rozkládá na ...
ŘEKNI, CO JSEM SCHOVAL/A?

ŘEKNI, CO JSEM SCHOVAL/A?

Pozornost a paměť. Na stůl položíme 4-5 kartiček. Dítě si je prohlédne a každou ilustraci/písmeno na ...
Schovávaná TROCHA INAK

Schovávaná TROCHA INAK

Motorika a koordinace obou rukou. Libovolné kartičky omotáme stuhou nebo provázkem. Úkolem dítěte je ...
SKUPINA POJMŮ

SKUPINA POJMŮ

Logický úsudek a zrakové vnímání. Z krabičky vybereme kartičky, na kterých jsou nakreslena zvířata ...
SNĚHULÁK A JEHO POCITY

SNĚHULÁK A JEHO POCITY

Obrazotvornost a imaginace. Dítě si vezme kartičku se sněhulákem. Zavře oči a představí si, že je sněhulák, ...
Vymysli a nakresli PŘÍBĚH

Vymysli a nakresli PŘÍBĚH

Rozvoj představivosti. Dítě si náhodně vybere tři kartičky z krabičky. Následně se seznámí s obrázky na ...
NA CO MYSLÍM?

NA CO MYSLÍM?

Schopnost popisovat věci. Na stůl vybereme 3-4 kartičky. Začneme slovně popisovat jednu z kartiček ...