ZDROBNĚLINA

Hra se slovy.

Z krabičky vybereme libovolné kartičky. Úkolem dítěte je říci/napsat zdrobnělinu k ilustraci, která se nachází na kartičce: např. motýl – motýlek (anděl – andílek, cibule – cibulka, jahoda – jahůdka, chobotnice – chobotnička atd.).
Podpůrná otázka pro dítě: „Jak nazýváme motýla, který je maličký?“
Podpůrná grafomotorická aktivita: Dítě na výkres nakreslí velkého motýla a malého motýlka, přičemž pod obrázky napíše jejich pojmenování (motýl – motýlek).
Tento edukační úkol rozvíjí aktivní slovní zásobu dítěte a dítě se zároveň učí uvědomovat si, že jedno slovo může mít i několik tvarů.