ZAPOJOVÁNÍ SMYSLŮ

Jak chutná J.

Tento edukační úkol je zaměřen na rozvíjení smyslů a poznávání písmene J. Připravíme si edukační kartičky a jahody.
Z krabičky vybereme kartičku s písmenem J jako Jahoda a následně přejdeme k seznamování se s písmenem J pomocí:

  1. SLUCHU: dítě pojmenuje ilustraci, co se na ní nachází – upozorňuje na zvukovou shodu písmene J a první hlásky slova Jahoda
  2. ZRAKU: dítě si vizuálně spojí samotný tvar písmene J s ilustrací Jahody – tato vizuální technika učení je umožněna jen díky vizuální shodě tvaru písmene a ilustrace (přirozenou součástí ilustrace Jahody je samotné písmeno J)
  3. CHUTI: dítě ochutná jahody a popíše jejich chuť – pro zintenzivnění smyslů může dítě zavřít oči
  4. Čich: dítě si přivoní k misce s jahodami a popíše jejich vůni – pro zintenzivnění smyslů může dítě zavřít oči
  5. Hmat: dítě zkoumá prsty drsný povrch jahody a její jednotlivá semínka na povrchu, následně popíše, co cítí

Čím více smyslů dítě zapojí do procesu výuky, tím je výuka efektivnější. V mozku dítěte se vytváří více nervových spojů, díky nimž si dítě dokáže vybavit informace z výuky i později – dochází k lepšímu zapamatování a pochopení nové informace.