TAJENKA

Sluchové vnímání.

Tento edukační úkol je zaměřen na schopnost uvědomovat si zvuky, zacházet s nimi a identifikovat jejich pořadí ve slově.
Před dítě položíme několik kartiček (dvě, tři, čtyři, pět – čím více, tím větší náročnost). Řekneme první slabiku slova z jedné kartičky, která je položena před dítětem (např. MO). Úkolem dítěte je správně doplnit zbytek slova (… týl) a danou kartičku se správnou ilustrací zvednout (M jako Motýl).
Úkol rozvíjí sluchové vnímání, schopnost uvědomit si hláskovou a slabičnou strukturu slova, komunikační schopnosti,…