SLUCHOVÉ HÁDANKY

Rozvoj sluchové paměti.

Smyslem tohoto edukačního úkolu je sluchově identifikovat a významově rozlišit stejně či podobně znějící slova.
Z krabičky si dítě vybere svou oblíbenou kartičku s ilustrací a dospělý mu ze zadní strany kartičky přečte nejdříve celou básničku. Následně dítěti přečteme pouze první verš, přičemž silou hlasu zdůrazňujeme slova, která se rýmují. Například: „V moři žije chobotnice, potřebná je převelice.“
Po přečtení veršů vyzveme dítě, aby samo identifikovalo, zopakovalo slova, která se rýmují, a zároveň je požádáme, aby vysvětlilo jejich význam (co znamenají). Také si může tato slova zapisovat a následně se může pokusit vymyslet k nim další rýmy. Takto budeme pokračovat i u ostatních veršů.
Tento edukační úkol rozvíjí sluchovou paměť, komunikační schopnosti, schopnost identifikovat a rozlišovat zvuky, schopnost vnímat rytmus veršů, schopnost zřetelně vyslovovat podobně znějící slova.