PRVNÍ A POSLEDNÍ

Sluchová analýza věty.

Dítě si náhodně z krabičky vytáhne kartičku. Dospělý přečte ze zadní strany edukační kartičky dítěti první větu z básničky. Úkolem dítěte je říci/napsat, které slovo v přečtené větě je první a které slovo ve větě je poslední. Takovým způsobem dospělý přečte dítěti celou básničku. Ze slov, která bude mít dítě zapsaná v sešitě, se následně může pokusit vymyslet novou větu.
Sluchové vnímání je nedílnou součástí porozumění řeči a významu slov. Sluchové vnímání je také součástí komunikace a podílí se na rozvoji myšlení. Jde o schopnost vnímat – rozlišovat jednotlivé zvuky, hlásky, slabiky, slova, intonaci, rytmus a zapamatovat si jejich obsah, přičemž ho následně dítě umí aplikovat do vlastního projevu. Trénink sluchového vnímání je nápomocný v procesu výuky čtení a psaní.