KDO DÁLE zajde?

Sla-bič-né závody.

Společně se postavme s dítětem na určenou pomyslnou startovní čáru. Z krabičky si náhodně vytahujeme po jedné kartičce a začneme se posouvat vpřed (krokovat) na základě jejího počtu slabik. Např.: M jako Motýl = 2 slabiky = 2 kroky. Kartičky si taháme, dokud nevybereme všechny. Vyhrává ten, kdo dále zajde. Takto si mohou dát děti mezi sebou navzájem „slabičné závody“.
Slabika se vyslovuje na jedno otevření úst. Podle toho, kolikrát při vyslovení slova pohnete bradou, čelistí = počet slabik ve slově. Při určování počtu slabik ve slově si dítě může pomáhat rytmickým doprovodem, tleskáním, vyklepáváním, bubnováním, dupáním, skákáním,…
Zároveň můžeme využít popisovatelný povrch kartiček a ke každé ilustraci dítě nakreslí tolik teček, kolik má dané slovo/ilustrace slabik. Nebo může samotné slovo na zadní straně kartičky rozdělit na slabiky čárkami, případně obloučky určit počet slabik ve slově.
Daný edukační úkol podporuje vnímání slabik, vnímání rytmu, rozvoj řeči, sluchové rozlišování slabik a je vhodný i jako trénink na nácvik čtení.