KDE JE?

Zaměřeno na prostorové vnímání.

Tento edukační úkol procvičuje prostorové vnímání a orientaci v prostoru. Zároveň slouží k procvičování předložek a slovních druhů, které označují umístění předmětu v prostoru (vlevo, vpravo, na, nad, pod, v, vedle, u, za, před, vpředu, vzadu, hned před, hned za, …).
Dítě si z krabičky vybere kartičku se svou oblíbenou ilustrací. Dospělý tuto kartičku umístí do prostoru, ale tak, aby ji dítě vidělo, a zeptá se: „Kde je tvá oblíbená kartička?“ Dítě odpovídá: „Kartička je na parapetu, na židli, pod stolem, vedle čítanky, v krabici, u tabule atd. „
Roli si můžeme s dítětem vyměnit. Dítě schová kartičku a dospělý popisuje, kde se kartička nachází. Dospělý může odpovědět úmyslně nesprávně a sleduje, zda ho dítě opraví. Varianta tohoto edukačního úkolu může být taková, že si děti navzájem kartičku umísťují do prostoru, jedno dítě kartičku umísťuje do prostoru a další dítě popisuje, kde se kartička nachází.
Trénování prostorové orientace napomáhá předcházet potížím při pravo-levé orientaci, při oslabené orientaci v textu, při opisování textu z tabule, při psaní a uvědomování si směru vedení čáry, při chápání rozdílů mezi písmeny b, d, m, n.