JAKÁ? JAKÝ? JAKÉ?

Přídavná jména

Dítě si vytáhne z hromádky libovolnou kartičku (např. J jako Jahoda) a pojmenuje obrázek na ní. Dítěti položíme otázku, v našem případě ke kartičce s jahodou: „Jaká může být jahoda?“ Dítě odpovídá a vymýšlí vlastnosti (přídavná jména) pro daný obrázek, například: sladká, červená, malá, velká, lesní, zelená,…
Dítě si může na výkres nakreslit jahodu (obrázek z kartičky) a k ní napsat co nejvíce přídavných jmen (Jaká může být jahoda?).
Edukační úkol rozvíjí slovní zásobu, sluchové vnímání, komunikační schopnosti, představivost, schopnost tvořit přídavná jména (tj. schopnost pojmenovat vlastnosti věcí, lidí, zvířat, dějů, okolností,…), schopnost zpřesňovat vlastnosti podstatných jmen