Hádej hmatem

Trénink jemné motoriky.

Připravíme si pro dítě různé věci, předměty + krabičku s edukačními kartičkami a vložíme to do košíku, látkového sáčku nebo krabice (např. sešit, papír, knížku, míček, kostky, pastelky, gumu, jablko atd. + krabičku s edukačními kartičkami) – předměty nesmí být ostré, aby nedošlo k poranění.
Úkolem dítěte je hmatem určit a rozeznat, o jaký předmět jde. Úkol provádíme tak, že dítěti zavážeme šátkem oči a ono si z košíku vybírá různé předměty a podle hmatu se snaží určit, o jaký předmět jde. Pokud je to pro dítě náročné, je vhodné mu předtím předměty ukázat, umožnit mu, aby si je vzalo do ruky, pojmenovalo je, a až poté začneme realizovat tento edukační úkol. Tento edukační úkol přispívá k rozvoji hmatového vnímání, které souvisí s rozvojem jemné motoriky a grafomotoriky. Tu školáci potřebují především při nácviku psaní.