BEZE SLOV

Rozvoj neverbálního projevu.

Nejen slovy a ilustracemi se dá vyjádřit myšlenka. Úkolem dítěte při této edukační roli je ztvárnit děj básničky uvedené na zadní straně edukační kartičky.
Dospělý přečte básničku dítěti a úkolem dítěte je zobrazovat gesty všechno, co slyší. Dítě ztvárňuje básničku bez slov pomocí mimiky a gestikulačních pohybů, přičemž může použít i prvky tance. Varianta tohoto edukačního úkolu- může být taková, že se realizuje bez zásahu dospělé osoby, jedno dítě čte básničku a druhé dítě ztvárňuje obsah a význam slov, který mu byl přečten v básničce.
Edukační úkol je zaměřen na rozvoj neverbálního projevu, tvořivosti a obrazotvornosti, pohotových reakcí, koncentrace, schopnosti porozumění obsahu a významu slov.