ČASTÉ OTÁZKY

související s našimi edukačními produkty TROCHA INAK:

K čemu slouží edukační kartičky abeceda TROCHA INAK?

Edukační kartičky abeceda TROCHA INAK slouží k výuce abecedy. Při používání edukačních kartiček abeceda TROCHA INAK však nejde jen o samotnou výuku písmen abecedy, ale také o komplexní získání poznatků z učebního předmětu český jazyk (primární vzdělávání) + o získání znalostí z několika vzdělávacích oblastí předškolního vzdělávání. Tyto poznatky dítě získá pomocí edukačních úkolů. Jednotlivé tipy na edukační úkoly s kartičkami najdete v sekci EDUKAČNÍ ÚKOLY.

Splňují edukační kartičky abeceda TROCHA INAK požadavky platného Inovovaného státního vzdělávacího programu SR?

Edukační kartičky abeceda TROCHA INAK splňují požadavky platného Inovovaného státního vzdělávacího programu SR a vzdělávacích standardů SR. Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky vydalo doporučující doložku k didaktickému prostředku abeceda TROCHA INAK a zařadilo ho do národního registru didaktických prostředků s doporučující doložkou.

Od jakého věku dítěte jsou vhodné edukační kartičky abeceda TROCHA INAK?

Edukační kartičky abeceda TROCHA INAK jsou vhodné od 3 let věku dítěte. Je to ovšem velmi individuální. Pokud dítě projeví zájem o písmena a obrázky v dřívějším věku, je vhodné ho v tom podpořit. V zásadě platí, aby seznamování s abecedou a její výuka probíhaly bez nátlaku. Na začátek někdy pouze stačí si s dítětem prohlížet ilustrace z kartiček a číst mu básničky, které se nacházejí na zadní straně edukačních kartiček. Efektivita VIZUÁLNÍ TECHNIKY UČENÍ abecedy nastává již tehdy, když dítě dokáže udržet svou pozornost na daných ilustracích = podvědomě vnímá (učí se) tvar písmene z ilustrace na kartičce.

Jak se učit s edukačními kartičkami abeceda TROCHA INAK?

Samotné tipy na výuku s kartičkami abeceda TROCHA INAK najdete v sekci EDUKAČNÍ ÚKOLY. Výuka pomocí těchto edukačních úkolů probíhá formou zážitkového učení. Cílem je stimulovat zvědavost dítěte a vyvolávat v něm zájem o nové informace. Při plnění edukačních úkolů dochází díky vizuální shodě písmene a ilustrace k VIZUÁLNÍ TECHNICE UČENÍ, kdy dítě podvědomě vnímá (učí se) tvar písmene z obrázku na kartičce.

Využijeme edukační kartičky abeceda TROCHA INAK, když už dítě umí abecedu?

Když už dítě ovládá abecedu, edukační kartičky mu poslouží k upevnění vědomostí a k získání nových znalostí prostřednictvím edukačních úkolů, které jsou zaměřeny například na:

 • určování počtu slabik ve slově
 • určování počtu slov ve větě
 • spojování slabik do slov
 • určování pozice hlásky ve slově
 • určování samohlásek, souhlásek a dvojhlásek
 • určování krátké a dlouhé samohlásky
 • přepis tištěných písmen na psaná písmena
 • rozvoj prostorového vnímání
 • schopnost vnímání přírody a jejích životních cyklů
 • rozvoj verbálního projevu
 • rozvoj koncentrace, postřehu atd.
Je možný osobní odběr objednaného zboží?

Osobní odběr objednaného zboží není možný.

Jaké jsou možnosti doručení objednaného zboží?

Objednané zboží doručujeme prostřednictvím:

 • KURÝRA na Vámi zadanou adresu
 • ZÁSILKOVNY na Vámi vybrané výdejní místo Zásilkovny
Jaké jsou možnosti platby za objednané zboží?

Za objednané zboží můžete zaplatit:

ONLINE PLATBOU KARTOU: Jde o okamžitý způsob zaplacení za objednané zboží na stránce. Po zadání objednávky zaplatíte svou platební kartou prostřednictvím bezpečné platební brány GoPay. Stačí si připravit svou platební kartu…

BANKOVNÍM PŘEVODEM: Jde o platbu bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího. Je třeba, aby byla platba za objednané zboží připsána na bankovní účet prodávajícího do 9 pracovních dnů. V opačném případě může být Vaše objednávka zrušena. Jako variabilní symbol při platbě uveďte číslo objednávky.

Účet prodávajícího:
IBAN: SK44 1100 0000 0026 2517 6478
SWIFT (BIC): TATRSKBX
Číslo účtu v Tatrabance: 2625176478/1100

Zaujala Vás naše tvorba?

Přihlaste se k odběru
a dozvíte se o nových
produktech a jejich využití
mezi prvními.